Ziemassvētku gaidīšanas misija Gulbenes 1.bērnudārzā

11. decembrī Gulbenes vidusskolas pašpārvaldes jaunieši devās uz Gulbenes 1.pirmsskolas iestādi, lai ar aktīvu darbošanos un rotaļām modinātu mazajos ķiparos Ziemassvētku brīnumu.

Pašpārvaldes jaunieši bija sagatavojuši spēles un aktivititātes, lai darbotos ar tām bērnu vecuma grupiņām, kuras bija paši izvēlējušies. Jaunieši ciemos ieradās kā mūsdienu  Ziemassvētkiem aktuāli tēli: rūķi, Sniegbaltīte un pat Grinčs.

Bērnudārza audzēkņiem ar savu atraktivitāti un darbošanos bija jāpierāda Grinčam, ka Ziemassvētki eksistē un ka Ziemassvētku brīnums šajā gaidīšanas laikā pastāv. Protams, savu lielo Ziemasvētku mazo misiju viņi veica tik labi, ka Grinčs pasākuma beigās mazajiem ķipariem atļāva pat sevi apmīļot. Patīkamas emocijas bija lasāmas ne vien bērnudāra audzēkņu sejās, bet arī organizētāju sejās bija manāms gandarījums par paveikto.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks tiek dēvēts par brīnumu laiku, ja Grinčs spēj noticēt Ziemassvētku brīnumam, tad to spēj ikviens! Priecīgus svētkus!

Oniksa Cvetkova,

bildeGulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes korespondente

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

bernudarzs_ziema