Līdzparvaldes publicitātes pasākums

Sācies jauns mācību gads. Skolā jauni skolēni, kuri nezina, kas ir līdzpārvalde, bet vecie jau aizmirsuši. Tāpēc piektdien, 20.septembrī, mēs – skolēnu līdzpārvalde – likām radoši padarboties.

„Ielauzāmies” klases stundās un noteiktā secībā likām iziet trīs darbnīcas: saliedēšanās spēļu darbnīcu, dziesmu un atraktivitātes darbnīcu un karjeras kāpņu darbnīcu.

Vēlāk visi tikāmies zālē, kur skolotāja Iveta un mēs- piecas līdzpārvaldes meitenes- rādījam prezentāciju, stāstījām par pasākumiem, kurus organizējām vai līdzdarbojāmies, piešķīrām katram nelielu balviņu- spēka pildspalvu- uzdevām mājasdarbu – piepūst trīs smaidīgos balonus un aprakstīt tos ar labām lietām un, protams, aicinājām pievienoties skolēnu līdzpārvaldei.

Pasākums bija sirsnīgs u

n jauks: varēja gan izkustēties, gan padziedāt, gan kāpt pa karjeras kāpnēm. Gaidīsim līdzpārvaldē, lai varam sākt darboties. Pirmais pasākums- pirmklasnieku iesvētības- gaida; jāsāk organizatoriskie darbi.

Tīna Žmuida,

bilde

Gulbenes vidusskolas līdzpārvaldes prezidente.

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

parvalde