Ardievu, skola! Sveiki, mīīīīīļie valsts pārbaudes darbi!

Maija vidu jau nu it kā nevarētu nosaukt par gada beigām, bet kādam tās tiešām bija beigas (pozitīvā ziņa- jebkuras beigas ir kaut kā sākums). 17.maijs- pēdējā skolas diena 9.,12.klašu skolēniem. Ko tur slēpt- divpadsmitajiem tā tiešām pēdējā SKOLAS diena, jo nākamās būs tikai tad, kad paši savus  bērnus vedīs  uz skolu.

Lūk, tā stunda bija situsi un atnākusi ar atklāto pedagoģiskās padomes sēdi nr.1. Tajā bija noteikts viens vienīgs darba kārtības jautājums- noteikt mūsu absolventu gatavību…gatavību gan dzīvei, gan valsts pārbaudes darbiem. Gatavību pieņēma divas komisijas: skolotāju (priekšsēdētājs Aivars Mednis) un 8.,11.klases skolēnu komisija (priekšsēdētāja Viktorija Fičora, līdzpriekšsēdētāja Tīna Žmuida).

Formāli neformālā gaisotnē absolventi pierādīja savu gatavības pakāpi. Protams, reproduktīvās prasmes tika demonstrētas, atrādot mājas darbu. Bet tikai ar to jau gatavību nevar noteikt, jo nācās rīkoties nestandarta situācijās.

Atklātā sēde bija tik atklāta, ka „izgāja” ārpus telpām, „izgāja” ārpus formālām padarīšanām un kļuva neformāla. Lai pierādītu savu gatavību, absolventi pūlējās vaiga sviedros: parādīja prasmi komunicēt un prezentēt, līderēt un atbalstīt; demonstrēja komandas spēku un varēšanu.

Izvērtējot visu redzēto, atklātās pedagoģiskās sēdes tikpat atklātā turpinājuma lēmums nr. 2 bija šāds- noteikt šādu gatavības stāvokli: 12.a, 12.b klases skolēniem ir pilngatavība jeb pilnbrieds; 9.a, 9.b klases skolēniem noteikta šāda diagnoze- pusgatavība (tāda gatavības stadija, kad var tikt pie apliecības par pamatizglītību, bet līdz pilnīgai gatavībai vēl 3 gadi jāmācās skolas solā).

Kā apliecinājums gatavības stāvoklim tika pasniegtas saldās balvas (gan absolventiem, gan viņu atbalsta personālam- audzinātājiem) – gan enerģijai, gan prāta mundrumam.

Prasmi sadarboties rādīja ne tikai absolventi, bet arī 8.,11.klašu skolēni, kuri pāros vai trio vadīja kādu no aktivitātēm. Viņiem nācās demonstrēt prasmi vadīt un organizēt.

bilde

 

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

zvans