Feinais Zigis un komunikācijas ceļi un neceļi

Aprīlī (26.,27.) mūs atkal gaidīja viesmīlīgie „Mīlmaņu” ļaudis. Šoreiz komanda kļuva viedāka jautājumos, kas saistīti ar komunikāciju (nācās atzīt, ka teorijā jau visi gudri, bet reālajā dzīvē bieži gudrības kaut kur „izkūp”) un prezentācijas prasmēm. Caur šīm dzīves gudrībām mūs izvadīja mūsu Liepājas Zigis, kurš atraktīvi mūs „āzēja” (ja tā varētu teikt) arī vakara daļā, bet par lietu- par prasmi ieklausīties un sadzirdēt, nevis tikai it kā piedalīties komunikācijā. Guvām apjausmu  (īpaši mūsu skolotājas,kuras tad nebija skolotājas) arī par to, ka paši esam darījuši daudz labu darbu. Līdz ar to secinājām, ka bieži vien mums blakus ir cilvēki, kuri dara lielas lietas, labas lietas, bet par tām „nebļaustās”- un līdzcilvēki to dažkārt pat nepamana. Divas dienas pagāja nemanāmi- atraktīvi, silti, gardi (paldies „Mīlmaņu” omei par sarūpēto ekskursiju uz „Ķelmēniem”).

Ir feini būt radošam, ir feini interesantā un nepiespiestā veidā mācīties! Novēlu izbaudīt to katram.

 Viktorija Fičora,

bildeGulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

 

komunikacija