Projekts “VAIRĀK”

 

 „VAIRĀK” sāk rosīties Gulbenes vidusskolā

 

Rudenī mēs, Gulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvalde, ar Ievas Garjānes (liels paldies tev, Ieva) palīdzību uzrakstījām projektu „VAIRĀK” (līgums nr.LV-12-E155-2012-R3)  ar mērķi motivēt jauniešus aktīvai līdzdalībai un veicināt neformālās izglītības metožu izmantošanu formālās izglītības organizācijā.

Tika ieplānoti šādi pasākumi:

 1. Darba grupas apmācības par neformālo izglītību un saliedēšanu,
 2. Aptauja par mācīšanos un līdzdalību,
 3. Apmācības par tēmām:
  • komunikācijas prasmes,
  • prezentēšanas un motivēšanas prasmes,
  • ideju realizēšana un projekti,
  • interaktīvas metodes pasākumu reklamēšanai.
 4. Neformālās izglītības pasākumi,
 5. Izvērtējums un videostāsts.

Projekts tika veiksmīgi apstiprināts – tas nozīmē, ka mūsu vēlmju realizēšanai tika  piešķirts finansējums. Atlika tikai aktīvi (ko mēs esam darījuši arī līdz šim) darboties.

Viktorija Fičora,

bildeGulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

DSCF8799