Skolas dome 2012./2013.m.g.

lašu posms

Klase

Vārds, uzvārds

1. līdz 4. klases vecāku pārstāvji

2.b

Andris Birznieks

3.

Sanda Vendeliņa

5. līdz 8. klases vecāku pārstāvji

5.b

Aivars Krūmiņš (skolas domes priekšsēdētājs)

6.b

Inese Laizāne

9. līdz 12. klases vecāku pārstāvji

9.b

Inita Savicka

12.a

Dace Baltiņa

Skolotāji

Līga Seņkāne,

Biruta Rukmane

Rita Revenko

Skolēni

11.

Viktorija Fičora

12.b

Renāte Supe