Vēsture

Gulbenes nepilnā vidusskola sāka savu darbu 1944.gada 17.oktobrī, 1926.gadā dibinātās Gulbenes arodskolas un 1928.gadā izveidotās Gulbenes Valsts komercskolas telpās Skolas ielā 10 (sakarā ar kara laika apstākļiem tiešie dokumenti, kas to apstiprina, arhīvos nav saglabājušies, bet no Alūksnes un Cēsu zonālajiem arhīviem saņemtie netiešie dokumenti un mutiskie aculiecinieku stāstījumi liecina par skolas darba sākuma posmu).
1962.gadā Gulbenes vidusskolas absolventu pirmais 12.klases izlaidums.

1962.gadā notiek Gulbenes vidusskolas reorganizācija – blakus vecajai vidusskolas ēkai uzceltajā ēkā Skolas ielā 12, izveidojas Gulbenes 2. astoņgadīgā skola, bet vecajā ēkā tiek dibināta divplūsmu vidusskola (LPSR IM 1962.gada 19.jūlija pavēle Nr. 156).

1974.gadā divplūsmu vidusskola un 2. astoņgadīgā skola tiek reorganizēta par Gulbenes 1. vidusskolu (LPSR IM 1974. gada 29.augusta pavēle). Jaunās vidusskolas telpas ir izvietotas divās ēkās un darbu tā turpina kā Gulbenes 1. vidusskola.

1992.gadā Gulbenes 1. vidusskolu reorganizē par Gulbenes vidusskolu (LR TIN pavēle Nr.418 no 24.08.1992.).

1994. gadā darbu sāk Gulbenes ģimnāzija, kuras mācību telpas izvietotas Gulbenes vidusskolas vecajā ēkā, bet Gulbenes vidusskola telpu trūkuma dēļ strādā divās maiņās.

1995. gada Gulbenes pilsētas dome Gulbenes vidusskolai piešķir telpas Līkā ielā 19a – bijušajā 2. Gulbenes vidusskolas internāta ēkā. 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek gan Skolas ielā 12, gan Līkā ielā 19a.

Joprojām skolai ir nemainīgas tradīcijas – teātra nodarbības, deju kolektīvi, kori un pūtēju orķestris. Skolēniem ir iespējams apmeklēt mājturības, sporta spēļu, datorzinību un vizuālās mākslas pulciņus, piedalīties skolas pašpārvaldes darbībā un gūt iemaņas darbā pie projektiem.

Gulbenes vidusskola atrodas Gulbenes pilsētas domes pakļautībā: Gulbenes izpildkomitejas rīkojums Nr. 4-r no 10.01.1992.

Skolas tradīcijas

• Rudens un pavasara pārgājieni – ne tikai atpūta pie dabas, bet arī aizraujoša dabas mācības stunda.

• 10. klašu iesvētības – labākais klašu un skolēnu savstarpējās sadraudzības veicināšanas pasākums.

• Miķeļdienas tirgus – laiks iegādāties kaut ko ziemai.

• Lāčplēša dienai un 18. novembrim veltīti pasākumi – mūsu tautas vienotības brīdis.

• Ziemassvētki – mīļie, klusie, piepildītie svētki Gulbenes vidusskolā.

• Žetonu vakars – apziņa, ka šis ir tavs laiks, tavs spēks, tavs ceļš.

• Valentīna diena – mīlestības pilni svētki.

• Ziemas un pavasara sporta dienas -lieliska iespēja sevi apliecināt.

• Mātes dienai veltīts pašdarbības kolektīvu koncerts.

• Lieldienu pasākumi.

• Lielās balvas izcīņa.

• Joku diena – 1.aprīlis.

• Vecāku atpūtas vakars novembra beigās.

• Ekskursijas.

Skolas direktori

 • Elmārs Kavacs (1944.- 1946.g.)
 • Kārlis Biezais ( 1946.-1948.g.)
 • Velta Turina ( 1948.-1953.g.)
 • Dzidra Sirmā (v.i.) (1953.)
 • Dzidra Brīdaka (Smilgina) (1953.-1955.g.)
 • Gaida Čaupjonoka (1955.-1961.g.)
 • Velta Radiņa ( 1961.-1962.g.)
 • Jānis Taube ( 1962.-1966.; 1974.- 1989.g.)
 • Viktors Saviuks (1966.-1974.g.)
 • Valentīna Stepanova(v.i.) (1989.g.)
 • Gatis Mezītis (1989.-1994.g.)
 • Ģirts Vilde (1994.-1998.g.)
 • Ruta Jansone (v.i.) (1998.g.)
 • Aivars Mednis ( no 1998.g.)

Informācija par skolas vēsturi atjaunināta 2007. gadā.