e-klase

 Gulbenes sākumskolā tiek izmantota e-klase. Tas nozīmē, ka ikvienam skolēnam, ar savu lietotāja vārdu un paroli pieslēdzoties mājas lapai www.e-klase.lv, ir iespēja apskatīt stundas tēmu, uzdotos mājas darbus, savus vērtējumus un kavējumus, arī izlasīt skolotāju piezīmes – ieteikumus, aizrādījumus vai uzslavas – par uzvedību vai paveikto darbu. Arī skolēnu vecākiem ir iespēja apskatīt šo elektronisko dienasgrāmatu.

Skolotājiem e-klases piedāvā ērti un pārskatāmi veikt pārbaudes darbu rezultātu analīzi, arī veidot sekmju kopsavilkuma tabulas par noteiktu laika posmu, piemēram, mēnesi vai semestri.