Gulbenes sākumskolas mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas 20.maijam

Plkst. 9.50 sporta centrā sākas mēģinājums 2., 3.kl. dejotājiem, 10.25 – 1.klašu dejotājiem. Skolēni (D.Markovas dejotāji) tikai jāaizved, klāt nav jābūt.

Baseins. Izbraukšana.

Plkst. 10.00  – 2.a, 4.a, 5.b, 3.b nedejotāji. Pusdieno pēc baseina.

Plkst. 11.00 – 1.a, 1.b, 2.b, 5.a, 5.c nedejotāji. Pusdieno plkst.10.40.

Plkst. 12.00 – 3.a, 4.b, 4.c nedejotāji. Pusdieno plkst.11.40.

Plkst.13.15 – dejotāji, kuri ir pieteikušies audzinātājām.

 

Klase St.p.k. Kab. Priekšmets Skolotājs
1.b 2. 37. dabaszinības A.Ūdre
2.a 0.   nenotiek  
2.a
2.a
1.
2.
Sp.c.
36.
sports
sociālās zinības
I.Aizpure
Z. Beļajeva
2.b 3. 31. sociālās zin. L.Zommere
3.a 1. 43. latviešu val. L.Leišavniece
3.b 4. 38. vizuālā m. S.Ieleja
4.a 1. 20. mājturība un tehnol. A.Miķelsone
4.b 4. 41. matemātika V.Andževa
4.c 3. 33. mājturība un tehnol. M.Miķelsone
5.b 7. 202. latviešu val. B.Dzērve