„Izklausies redzēts” mūsu skolā

Šī gada 1. aprīlī (zināms kā Joku diena) mūsu skolā notika pasākums – POPIELA,,Izklausies redzēts’’. To organizēja skolēnu pašpārvalde.

Ja runā skaitļu valodā, tad: tika izrādīti 10 priekšnesumi; uzstājās 9 klases; klausījāmies 9 dažādas dziesmas. Divos priekšnesumos atkārtojās vieni un tie paši video klipi.

Visiem izdevās labi, bet man vislabāk patika priekšnesums, kurā tika atveidota Shakira ar dziesmas ,,Chantaje’’ just dance versiju(uzstājās Samanta, Ieva un Rūta). Jaukākais, kā arī mīlīgākais priekšnesums bija tas, ko rādīja 2.a klases Agate. Skolas pašpārvaldes prezidentei Bernadetai Balodei un žūrijai šķita, ka 1.a klases priekšnesums bija ideāls – tāpēc, ka viņi uzstājās visi kopā. Smieklīgs un piemērots Joku dienai bija 5.a klases meiteņu Agates un Esteres priekšnesums – videoklipā ir meitene kopā ar pandu, bet skolas meiteņu priekšnesumā bija brūnais lācis (dziesma ,,Timber’’; izpildītājs ir Pitbull) . Viena no retajām Latvijas dziesmām popielā bija 2. b klases 3 skolnieču atveidotā Ineses dziesma ,,Nāc, jel nāc’’. Paldies visiem dalībniekiem!

Paldies arī žūrijai, kura neskopojās un emocionāli vērtēja dalībniekus! Žūrijā bija mūsu skolas divi brīvprātīgie Maria un Kostia, kā arī 2 omītes no jautrās omīšu grupas. Šajā gadā katram popielas dalībniekam tika saldā balviņa un vēlējums būt vēl drosmīgākiem un atraktīvākiem.

Paldies tiem bērnu vecākiem, kuri bija ieradušies skatīties un atbalstīt! Paldies mūsdienu deju grupai (vadītājas Maria un sk. Inga) par pasākuma kuplināšanu! Paldies mūsu draudzīgajām omītēm gan par priekšnesumu, gan nelielu ieskatu, kā tad dejot līnijdejas!

Enija Nartiša,

Skolas skolēnu pašpārvaldes dalībniece