Pirmais pavasara mēnesis mūsu skolā

Skatuves runas konkurss

1.martā novada skatuves runas konkursā no mūsu skolas piedalījās 3 daiļrunātājas: Emīlija Posse (4.a), Annija Iļjenko (5.c) un Bernadeta Balode (6.a). Visas skolnieces ieguva 2.pakāpi. Paldies meitenēm par ieguldīto laiku un darbu (neatlaidīgu darbu jau vairāku gadu garumā!)! Paldies skolotājai A.Miķelsonei, B.Rukmanei un I.Zvaigznei!

Skaļās lasīšanas sacensības 2.kārta

12.aprīlī mūsu skolu novadā skaļās lasīšanas sacensībās pārstāvēs 5.c klases skolnieces Viktorija Kostigova, Alise Nečajeva, Annija Iļjenko un Anna Emīlija Anže, kā arī 6.a klases skolniece Bernadeta Balode. Paldies visiem dalībniekiem!

Novada olimpiāde 3.klasēm matemātikā un latviešu valodā

Paldies 3.klašu skolēniem Nikam Markovam (1.vieta matemātikā), Sandrai Bečai (atzinība matemātikā), Druvim Elksnītim, Madarai Daugertei.

Vokālo ansambļu konkurss

Mūsu skolā vienas no skanīgākajām balsīm ir vokālajam ansamblim “Vēja sapņi”.

Mūsu meitenes kopā ar skolotāju Velgu Kočāni, pārstāvot Gulbenes novadu, piedalījās vokālo ansambļu konkursā “Balsis”, kur ieguva 2.pakāpi. Paldies meitenēm un skolotājai!

Skolēnu sporta spēlēs volejbolā mūsu 4.-5.klašu meitenēm 2. un 3. vieta novadā.

Tautiskās dejas

Paldies deju skolotājām un bērniem par ieguldīto darbu, gatavojoties koncertiem un skatei!

4.-5.kl. koletīvs “Spāruki”- Augstākā pakāpe
6.klašu kolektīvs “Spārēni”- 1.pakāpe
2.-3.kl. kolektīvs- 2.pakāpe
1.klašu kolektīvs- 2.pakāpe

8.marts- Sieviešu diena

Latvijas jauno vokālistu konkursā, “Nāc sadziedāt” otrās pakāpes diplomus ieguva Gulbenes sākumskolas skolnieces Kate Tīna Melberde 2.a.kl. un Bernadeta Balode 6.a. kl.

Skolotāja Vita Poiša.

18.martā 6.klašu skolēni ieguva jaunas zināšanas kā taupīt enerģiju mājokļos. Šīs zināšanas sniedza kurzemes Democentra darbiniece.

20.marts projekta “Sporto visa klase”sacensības 3.klasēm. Mūsu 3.a klase izcīnīja 3.vietu reģionā. Malači!

Mūsu skolā notika novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-9.klašu skolēniem.

Olimpiādē ar ļoti labiem rezultātiem piedalījās mūsu skolas izglītojamās- Ketija Sabule (1.vieta), Viktorija Kostigova (2.vieta), Kristiāna Ance Šolina (atzinība), Bernadeta Balode (3.vieta)

21.martā matemātikas konkurss “Ķengurs”, kurā piedalījās 2.-6.kl. skolēni.

25.martā 6.a klase piedalījās pasākumā, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

25.marts 6.klase ekskursijā uz Rīgu

25.martā 6.b klase devās ekskursijā uz Rīgu. Stiprinājām komandas garu, prasmi sadarboties un uzņemties vadību “zilo”un “sarkano” gadsimtu kaujā GUNS un LAZER parkā. Daži apļi kartinga trasē bija jauks noslēgums mūsu izklaides parka apmeklējumam.
Noslēgumā protams – kopīga filmas skatīšanās kinoteātrī.

“Garās pupas” dzejoļu konkurss”

4.c klases skolēni ar saviem darbiem piedalās “Garās pupas” dzejoļu konkursā. Dzejoļus rakstīja katrs 4.c klases skolēns, skanīgākos izvēlējāmies nosūtīt konkursam. Rezultātā astoņu skolēnu darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir dzejniece Inese Zandere, režisors, daudzu bērniem domātu izrāžu veidotājs Jānis Znotiņš, televīzijas žurnāliste Ilze Dobele, komponiste, meiteņu kora “Spīgo” diriģente Līga Celma-Kursiete un mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators Reinis Pētersons.
Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2019”, autori saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas.
Cerēsim, ka mūsu skolas bērnu darbi tiks novērtēti un publicēti jaunajā dzejas grāmatā.

Sk. Maira Miķelsone

4.c klases skolēni piedalījās konkursā “Manas sapņu brilles”. Vizuālās mākslas stundās, apgūstot prasmi zīmēt cilvēka ķermeni un portretus, zīmējām paša izvēlētu personāžu un viņa sapņu brilles. Bērnu darbi bija radoši un brilles neparastas. Konkursu organizēja optikas veikalu tīkls “OptiO” .

Sk. Maira Miķelsone