Portugāļu jaunietis Ricardo mūsu skolā

Tieši Valetīndienā portugāļu brīvprātīgais jaunietis Ricardo rīkoja sava projekta noslēguma pasākumu mūsu skolā. Lai gan Ricardo nav mūsu projekta jaunietis, viņš pie mums skolā jutās labi un nāca ar lielu prieku. Ricardo vairāku mēnešu garumā palīdzēja skolotājai Vitai mūzikas stundās, stāstīja par dažādiem mūzikas stiliem dažāda vecuma sākumskolēniem, iepazīstināja bērnus ar ģitāru un ļāva izprast, kā rodas skaņa. Ar Ricardo palīdzību darbību uzsāka mūsu skolas Radio pulciņš un Ricardo pats vadīja Mūzikas klubiņu bērniem.

Viņa projekta noslēguma pasākums bija “Citāda mūzikas stunda 1.-4. klašu bērniem”. Mūzikas klubiņa bērni visus iesaistīja spēcīgā dziesmas “We will rock you” ritmā. Ricardo izpildīja dziesmas kopā ar skolotāju Vitu, un viņa draugs Krists, saspēlējoties ar Ricardo, iepazīstināja bērnus ar beatbox. Bērni Ricardo mācīja dziesmu “6 mazi bundzinieki”, ko rādīja arī ar kustībām. Kā pateicību no Ricardo saņēmām Valentīndienas šokolādes un apskāvienus.

Ricardo teica lielu paldies par iespēju mūsu skolā radoši izpausties. Skolotājas Vitas atbalstīts, viņš šeit pirmo reizi kāpa uz skatuves – spēlēja ģitāru un dziedāja. Paldies arī skolotājai Dacei un citiem, kas Ricardo iesaistīja un ar prieku sadarbojās. Paldies bērniem par iesaistīšanos Ricardo aktivitātēs!

Skolas projektu asistente

Elīna Nagle