Latvijai

Keita Bačuka

Meža karaliene

Vienā jaukā rudens dienā

Visi ejam pārgājienā.

Skaitām, pētām, meklējam

Un to arī ieraugām.

Meža vidū, zaļā sūnā,

Nobirušu lapu krūmā

Izaugusi brangi liela

Visu sēņu karaliene.

Galvā tai ir cepurīte

Lieliem, baltiem ripuļiem.

Ooo! To visu vēro, stipri pēta,

Vai tā sēne ir ko vērta?

Gudrais Mikus atgādina,

Ko tāpat jau visi zina:

„Sēni nedrīkst raut ar roku,

Sabojāt var hifas loku!”

Evelīna Vekšina

Talcinieks

Es atveru acis saulīte spīd,

Ko šodien man jauku izdarīt?

Izeju ārā-rau, rudens jau klāt,

Lapkritis steidz mani iepriecināt.

Lielais grābeklis talkā man nāk,

Lapu kaudzes veidoties sāk.

Lecu tām pāri, un sirdī man prieks

Esmu es čaklais talcinieks!

Lauris Kordulis

Rudens klāt!

Kad kokos lapas dzeltēt sāk,

Kad rudens katrā sētā nāk,

Tad ļaudis dārzus novākt steidz,

Lai ziema viņus nepārsteidz.

Un to, ko neliek pagrabā,

To kompostkaudzē piegādā,

Lai citu gadu gurķīšiem

To uzberam bez nitrātiem.

Lelde Gavrilko

Zīles krīt

Vējš loka koku zarus,

Daudz biežāk lietus līst,

Un saule, slēpjot starus,

Pa biezu miglu klīst.

Ar brūnu otu rakstot,

Steidz rudens lapas dzīt.

Var sadzirdēt, ka paukšķot

No kokiem lapas krīt.

Nāk čakli skolas bērni

Un savāc zīles šīs,

Tā agri pavasarī

Tie gatvē iestādīs.

Sarmis Kalniņš

Latvija

Ir dzimtene man simtkārt mīļa,

Kā viršu druva tā man zied,

Tai ceļi balti tālup vijas,

Tie allaž mani mājup sauc.

Dāvis Bašķers

Mana zeme

Klusi savai zemei pieglaužos,

Rāmi apkārt paveros.

Lūk, kur padebeši balti,

Redzami kā karavīri stalti.

Ja vien tautai paveiktos,

Visos logos sveces iedegtos.

Lai vai kā te notiktos-

Turi prātā vien Latviju savu!

Miks Āre

* * * *

Tu esi dažkārt mīlīga,

Kā kaimiņtantes runcis,

Bet dažreiz ļoti pārgudra,

Ka sāk pat sāpēt puncis.

Un vispār…

Līdz varu ar tevi kopā

Paēdis,siltumā, drošībā augt,

Latviski runāt ar draugiem,

Nevēlētos es prom uz ārzemēm braukt.

Nauris Dīvāns

*    *     *’

Rudens rota klāj manu zemi.

Ir novembris atsteidzies jau.

Manai mīļajai zemei,

Ir viena gadskārta nākusi klāt.

Šo dienu mēs svinam visi.

Gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni

Un katrs no mums visi kopā,

Saules mūžu vēlam no sirds!

Edijs Dreimanis

*  *  *

Latvija skaistā jaukā,

Kur zaļas pļavas,

Kur zili ezeri,

Tur dzīvojam mēs.

Mums patīk vasarā saule,

Un siltie ezeri.

Mums patīk ziemā sniegs,

Kad varam no kalna braukt.

Līdz dzīvo Latvija mūsu,

Vēl ilgi šai pasaulē.

To vēlam no sirds mēs visi,

Dievs svētī manu zemi!