Kategoriju arhīvs: Stundu izmaiņas

Padagogu individuālā darba grafiks no 10.jūnija līdz 14.jūnijam

Skolotāja Kab. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06.
Aizpure Irēna            
Bojāre Diāna 32. 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 P.D.  
Dzērve Baiba 202. 9.00 -10.30 9.00 -10.30 P.D.    
Dzērve Andris            
Ieleja Sarmīte 38. 9.10 – 10.40   9.10 – 10.40 9.10 – 10.40  
Kablukova Dace 39.          
Kočāne Velga 34. augustā
Jansone Ruta 44.     8.30 – 9.10 P.D. 10.30 – 11.30  
Miķelsone Maira 33. 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00   9.00-11.00
Rukmane Biruta (valoda) 306. 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30      
Rukmane Biruta (literatūra) 306. 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40      
Dzērve Andris 1.       8.30
Puste Aina (6.kl.) 27.         12.30 – 13.30
Rukmane Biruta (krievu val.) 306. 10.00-10.40 10.00-10.40   10.00-10.40 10.00-10.40
Sebre Ingrida Sk.ist. 14.30 –        
Skopāne Lāsma 46.   9.00 – 11.20     10.00-11.00
Tiltiņa Dina 29.     PD 8.30 – 9.10    
Zommere Laura 31.          
Zvaigzne Iveta 204. 10.20-12.00   10.00-11.00 P.D. 9.00 – 10.00  

Padagogu individuālā darba grafiks no 3.jūnija līdz 7.jūnijam

Skolotāja Kab. 03.06. 04.06. 05.06 06.06. 07.06.
Aizpure Irēna         9.00  
Bojāre Diāna 32. 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40  
Dzērve Baiba 202. 9.00 -10.30 9.00 -10.30 9.00 -10.30    
Dzērve Andris            
Ieleja Sarmīte 38. 9.10-10.40 10.20 – 11.40 9.10 – 10.40    
Kablukova Dace (dabaszinības) 39.     10.00 – 11.30 11.30 – 13.00  
Kablukova Dace (informātika) 39.     11.30 – 13.00    
Kočāne Velga 34. augustā  
Jansone Ruta 44. 8.30 – 9.50 12.00- 13.20 8.30 – 9.50 12.00-13.20  
Leišavniece Lienīte 43. 9.00 – 10.20 9.00 – 10.20 9.00 – 10.20 9.00 – 10.20  
Miķelsone Maira 33. 9.00-11.00   9.00-11.00   9.00-11.00
Rukmane Biruta (valoda) 306. 9.50 – 10.30 9.50 – 10.30   9.50 – 10.30 9.50 – 10.30
Rukmane Biruta  (literatūra) 306. 9.00 –  9.40 9.00 –  9.40   9.00 –  9.40 9.00 –  9.40
Rukmane Biruta (krievu val.) 306. 10.45 – 11.25 10.45 – 11.25   10.45 – 11.25 10.45 – 11.25
Sebre Ingrida Sk.ist. 9.00 – 11.00        
Skopāne Lāsma 46.   8.30 – 10.50     8.40 – 9.20
Tiltiņa Dina 29.   10.40 – 11.20   10.40 – 11.20  
Zommere Laura 31. 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00
Zvaigzne Iveta 204. 10.20 – 12.00     9.00-10.00