Kategoriju arhīvs: Skolas dzīve

Ar aizrautīgu domu uz izrāvienu!

Ar saulainu laiku, ar smiekliem, jautrību un pozitīvu atmosfēru saistās 19. un 20. augustā piedzīvotais “Silmačos”. Tur bija devušies Gulbenes sākumskolas un ģimnāzijas skolotāji, lai saliedētos, tuvāk iepazītos un rastu atbildes uz jautājumu: “Kā tad turpmāk strādāsim?” Vadības komanda savstarpējas diskusijās atrada atslēgas vārdus nākamajām mācību gadam – “AIZRAUTĪBA”, “DOMA”, “IZRĀVIENS”. Katrs skolotājs tika aicināts ieraudzīt sevī potenciālu, lai visa skolas komanda varētu strādāt motivēti “Ar aizrautīgu domu uz izrāvienu!” Spēlējot saliedēšanās spēles, mācījāmies būt uzmanīgi viens pret otru, sniegt atbalstu un to saņemt, strādāt komandā. Iegūto pieredzi skolotāji varēs izmantot ikdienas darbā. Neaizmirsām arī pašu galveno darba procesu skolā – mācību stundu. Klausoties pieredzes stāstu par interesantu stundu modelēšanu, katram bija iespēja rast jaunu iedvesmu darbam un apņēmību ieceres realizēt jaunajā 2019./2020. mācību gadā. Lai mums izdodas! Sakām paldies lektorēm – Lienei, Ievai, Laurai!  Paldies jaukajai “Silmaču” saimei un šai brīnišķīgajai vietai Launkalnē!

Skolotāja Maija

Skolēnu radīta mācību vide

Gulbenes sākumskola kopš mācību gada sākuma īsteno projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes”. Tā ietvaros 3 skolotājas piedalījās strukturētos kursos ārzemēs, par ko jau iepriekš rakstījām. Skolotāju iegūtās zināšanas un atvestās idejas tika apkopotas un pielāgotas mūsu videi un mācīšanās vajadzībām. Tā kā projekts paredz praktisku ideju iedzīvināšanu skolas telpās un pagalmā, vērienīgo projektu ķērās īstenot visa lielā skolas saime. Maija pēdējā nedēļā skolā noritēja aktīvs projektu darbs, jo katra klase īstenoja vienu vai vairākus mazos projektiņus, tā atdzīvinot skolas vidi, paši veidojot mācību materiālus, kas ne tikai aizpildīs skolas gaiteņus un apkārtējo vidi, bet arī ļaus pašiem tiešā un netiešā veidā mācīties.

Bērnus un skolotājus ļoti priecēja lielā krāsu daudzveidība, ko varam ienest skolā caur dažādām spēlēm un pašu veidotiem metodiskajiem materiāliem un mācīšanās “stūrīšiem”. Materiālu izveidei nebija nolikti stingri rāmji, tāpēc klases savu mazo projektiņu procesā drīkstēja arī radoši izpausties un bērni varēja īstenot kādu savu ideju – ielikt daļu sevis.

Kas tad ir tapis? Ir izveidotas norādes uz dažādām pasaules vietām, sekosim līdzi dažādiem pasaules laikiem, būsim tikuši pie pašu skolēnu izveidotiem “gudrajiem spilveniem”, kas būs samīļojami kādā no mācību “stūrīšiem”, kā arī ļaus ar vienu acs kaktiņu apskatīt kādu sen aizmirstu formulu, latviešu gramatikas likumu vai, piemēram, atcerēties krievu valodas alfabētu u.c. Ir tapušas kukaiņu mājas un uzlabota iepriekš veidotā sajūtu taka, kas ļaus ne tikai pētīt un sajust dažādus materiālus, bet arī mācīties par tiem.

Dažas idejas pašu spēkiem nebija paveicamas, tāpēc tās uzticējām skolas tehniskajiem darbiniekiem un skolotājiem. Tādā veidā esam tikuši pie klavieru taustiņiem uz kāpnēm un gaitenī, kas gan neskan, bet ļaus interaktīvā veidā apgūt notis, un daudz kā cita.

Par daudzām lietām jau tagad varam teikt, ka pie mums ir tāpat kā projekta partnerskolā privātskolā Grieķijā, kur 2 mūsu skolotājas piedalījās kursos un tika izpētīta vide un mācību stundu norise. Par daudz ko lepojamies, ka tās ir mūsu skolēnu idejas un to izpilde. Jā, nu pie mums mācības noritēs arī ārpus klases, kā daudzviet Eiropas skolās. Protams, gūsim daudz lielāku motivāciju mācībām, strādājot tieši ar pašu bērnu veidotajiem materiāliem un mācību līdzekļiem, kā arī mācoties caur spēlēm.

Tiesa gan darāmā vēl daudz. Viss ir procesā, bet pašiem liels prieks un gandarījums par jau šobrīd redzamajiem rezultātiem. Skolēni zina, ka  vasarā viss viņu radītais skolā atradīs savu vietu, tāpēc ar lielāku interesi gaidīs jauno mācību gadu, kad būsim nu jau Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sastāvā.

Augusta beigās sākumskolas un ģimnāzijas skolotāji piedalīsies sākumskolas skolotāju – ārzemju mobilitāšu dalībnieku – veidotos kursos, kur apgūs jaunas projekta mobilitātēs gūtas darba metodes. Plānojam, ka paši pieliks arī savu artavu – iesakot metodes, ar kādām darboties katrā mācību “stūrītī” un mācību priekšmetus, kuros tās var pielietot.

Kopībā ir spēks! Liels paldies visiem, kas atbalstīja un darbojās! Paldies Maikla Meļņa un Amandas Cirpones ģimenēm par ziedotajiem materiāliem! Īpašs paldies skolotājai Rutai Jansonei ar ģimeni par ziedotajiem materiāliem un lielo atbalstu projekta gaitā!

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

                Elīna Nagle – Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Iesākam vasaras brīvlaiku, klausoties skolas radio raidījumu!

Jūsu uzmanībai šī mācību gada pēdējais Gulbenes sākumskolas radio “Ko skolā nestāsta” raidījums – Nr. 3. 

Radio ir bijusi vieta, kur radio klubiņa bērniem runāt par sev interesējošām tēmām, kā arī noskaidrot citu skolas biedru viedokli par kaut ko. Kā paši bērni secināja, nav nemaz tik viegli sagatavot ziņas raidījumam, kā arī ierakstīt to. Gan pašiem gadās pārteikties un sacītais ir jāpārraksta, gan bieži tehnika pieviļ un viss darbs vējā.

Liels paldies par darbu un pacietību spāņu brīvprātīgajai Mariai, jo tieši viņa bērnos radīja interesi par šo lietu, apmācīja viņus raidījumu veidošanā, kā arī tehniski palīdzēja raidījumiem tapt. Sākotnēji viņu atbalstīja arī portugāļu brīvprātīgais Ricardo.

Paldies skolotājiem, kuri piedalījās intervijās, un skolēniem, kuri piedalījās radio klubiņa bērnu rīkotajās aptaujās!

Liels paldies visiem radio klubiņa bērniem par lielo darbu! Paldies Enijai, Rinaldam, Bernadetai, Ralfam, Robertam, Renāram, Edvilam un Linardam Leo!

Cerams, ka iegūtās prasmes izmantosim arī nākamajā mācību gadā, esot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sastāvā!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Nekas nav lokāls – viss ir globāls

Šis ir projekts, kurā piedalās arī mūsu skola. Aktīvās skolotājas- Baiba Dzērve, Lienīte Leišavniece, Dace Kablukova un proj.asistente Elīna Nagle dalās ar savām idejām un atbalsta šī projekta īstenošanu.

Par savu mājvietu mēs cenšamies ļoti rūpēties, regulāri kopjam, saudzējam, pārveidojam, lai rezultāts priecētu acis un sirdi. Kā ir ar mūsu mājām plašākā šī vārda nozīmē? Mūsu visu kopīgajām mājām – planētu Zeme? Cik bieži aizdomājamies par to, kādas ir sekas neapdomīgai dabas resursu izmantošanai, pie kā var novest šāda rīcība? Kas paliks pēc mums un kādu Zemi atstāsim nākamajām paaudzēm? Nepieciešams domāt tā, ka mēs esam aizņēmušies šo Zemi no nākamajām paaudzēm, nevis tā, ka būs labi tas, ko mēs atstāsim pēc sevis. Mums Zeme ir jāatstāj tādu kādu to ieguvām vai jāuzlabo tās stāvoklis. Ikvienam ir nepieciešams domāt plašāk kā tikai par savas mājas slieksni. Nepieciešams sākt domāt globālāk – ko jebkādas pārmaiņas nozīmē pasaulei kopumā? Galu galā, nekas vairs nav lokāls, pārmaiņas atsaucas uz katra planētas iedzīvotāja personīgo dzīvi. Ikviens mēs esam līdzatbildīgi par to, kas notiek ar dabas sistēmu. Saudzējot dabas resursus, sākot tos izmantot lietderīgāk, mainot savus paradumus, mēs rūpēsimies ne tikai par dabu, bet arī savu veselību, dzīves kvalitāti un nākotni.

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros tika īstenoti dažādi pasākumi, kuru laikā tika apskatīti un izcelti dažādi globāli jautājumi. Šī projekta laikā vietējā kopiena, galvenokārt pedagogi, tika iepazīstināti ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izcelts tas, ka šo mērķu sasniegšanā ir nepieciešama gan nacionālā līmenī – valdības iesaiste, gan katra personīgā līdzdalība.

Projekta ietvaros notika vairāki pasākumi, tostarp seminārs – ideju laboratorija “Domā globāli, rīkojies lokāli”, kur Gulbenes novada pedagogiem, jaunatnes un bibliotēku darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar diviem dažādiem stāstiem – igauņu biedrības “Mondo” pārstāves stāstīja par to, kā nevalstiskajai organizācijai un skolām ir izveidojusies sadarbība ar attīstības valstīm, piemēram, Ganu, kā Igaunijā skolēni skolās iepazīst jautājumus par globālo izglītību. Tāpat arī bija iespēja klausīties serbu žurnālista Mihajlo Vujasin stāstā par to, ko viņš ir atklājis pētot jautājumus par klimata pārmaiņām un ko novērojis ceļojot pa pasauli. Ideju laboratorijā pasākuma dalībnieki tika aicināti domāt par to kā ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek īstenoti Gulbenes novadā un kā par šiem mērķiem runāt ar skolēniem.

Domājot par to, kas ir šie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi un vēloties mudināt arī vietējos Gulbenes novada cilvēkus iedziļināties to īstenošanā, 9.maijā Gulbenes novada bibliotēkā tika atklāta ceļojošā fotogrāfiju izstāde un globālais resursu centrs – Globālā bibliotēka. Izstādes mērķis bija apmeklētājiem sniegt iespēju iepazīties ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un gūt priekšstatu par tiem, kā arī ar fotogrāfiju palīdzību aicināt apmeklētājus domāt, kur ikdienā atspoguļojas šie mērķi. Globālās bibliotēkas piedāvāto resursu klāsts regulāri tiks atjaunots un papildināts. Ikviens interesents ir aicināts apmeklēt šo globālo resursu centru, kas atrodas Gulbenes bibliotēkas 2.stāvā. Jāpiemin, ka ikviens, kuram ir kādi materiāli par globālās ilgtspējas jautājumiem, tiek aicināts dalīties ar tiem un ja ir iespēja, dāvināt tos bibliotēkai, lai no tiem zināšanas varētu gūt pēc iespējas plašāks sabiedrības loks. Taču vēl bez izstādes un Globālās bibliotēkas atklāšanas, apmeklētājiem bija iespēja klausīties divus aizraujošus stāstus – no Latvijas Dabas fonda direktora Ģirta Strazdiņa par izpētes braucienu uz Sumatras salu Indonēzijā un no Re:TV žurnālistes Ivetas Auniņas par kontrastu zemi – Ganu un pēc tam diskutēt par to kā šie stāsti atsaucas arī uz mums ikvienu.

Projekta noslēgumā tika organizēts divu dienu seminārs projekta tīklojuma iestāžu darbiniekiem. Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt vēl citas iespējas kā par globālās izglītības jautājumiem runāt skolā, par to kā ilgtspējīgas attīstības mērķi ietekmē mūsu katra personīgo dzīvi, kā arī apspriest projekta laikā gūtās atziņas, ieguvumus un secinājumus. Semināra laikā kopā ar viesu nama “Mīlmaņi” saimnieci, kur notika seminārs, tā teritorijā tika ierīkots neliels dārzs ar dažādiem augiem, ar mērķi sniegt ieguldījumu konkrētās vietas uzlabošanā un iespēju bērniem, kuri vasarā apmeklēs nometnes šajā viesu namā, iepazīt dažādus augus un redzēt to attīstību.

Projekta gaitā tajā iesaistīto mācību iestāžu un jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” sadarbības rezultātā tapa mācību materiāls – spēle par globālo izglītību un 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem “Es pasaulē” un uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums “Globālie mērķi vietējā kopienā”. Jāpiemin, ka spēle “Es pasaulē” ikvienam interesentam būs pieejama arī Globālajā bibliotēkā, taču uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums “Globālie mērķi vietējā kopienā” pieejams digitālā versijā Gulbenes novada mājaslapā: https://www.gulbene.lv/images/att/izgl/metod/Uzdevumu_kr%C4%81jums_par_glob%C4%81lo_izgl%C4%ABt%C4%ABbu_un_IAM.pdf.

Projektu līdzfinansē programma Globālās izglītības tīkls Eiropā – GENE. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.