Kategoriju arhīvs: Mēs citur

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību.

2.novembrī grupa Gulbenes sākumskolas  darbinieku apmeklēja dabas un tehnoloģiju parku “Urda”, kur notika  notika WasteArt seminārs – darbnīca.
Semināra mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt cilvēku ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki. WasteArt domā izmantot laikmetīgo mākslu un dažādas citas radošo industriju prakses, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ikdienā radīto atkritumu daudzumu, tādējādi akcentējot atkritumu samazināšanas aktivitāšu nozīmi. Izmantojot “Atkritumu audita” pieeju arī bērnudārzos un skolās tiks veicināta atkritumu samazināšana un to pārstrāde..

Seminārā (darba valoda bija angļu val.) mūs iepazīstināja ar projekta darbības mērķiem, ar dabas un tehnoloģiju parku un atkritumu poligona darbību. Strādājot grupās, vajadzēja padomāt, kā skolās un bērnudārzos varētu veikt atkritumu auditu, kā atkritumus izmantot, lai radītu jaunus mākslas darbus. Ko darīt, lai samazinātu atkritumus, kā  atkritumus pārstrādāt.

Projekts “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt) Nr. Est-Lat 65”

Ruta Jansone
Gulbenes sākumskolas direktora vietniece

Gulbenes sākumskolas 5.-6.klašu skolēni zinātnes centrā AHHAA

Februārī 40 mūsu skolas 5., 6.klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt AHHAA,  zinātnes centru Tartu.

Skolēniem bija iespēja gūt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. Skolēni darbojās, vēroja un centās izprast dažādos procesus, parādības. Skolēniem, aktīvi darbojoties dažādās izstāžu zālēs, tika veicināta dabaszinātniskā izpratība.

Skolēni aktīvi iesaistījās izstādes  “Ahhaa, ziemas sports!” piedāvātajās atrakcijās. Bērni izmēģināja dažādus sporta veidus, piemēram,  ar slēpēm nolekt no tramplīna (nebūt nav viegli saģērbties šim pasākumam), nobraukt pa kalnu nogāzi ar kalnu slēpošanas simulatoru, izmēģināt  kērlinga spēli; trenēties precizitātē biatlonā, izbraukt ar suņu pajūgu  un citus.

Skolēniem bija arī iespēja apskatīt medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju, pašiem pētīt un praktiski darboties.

40 skolēni devās ceļojumā Visuma plašumos, kura laikā apmeklēja gan Saules sistēmu, gan gan lidoja starp zvaigznēm un ieskatījās citās galaktikās.

Gulbenes sākumskolas direktora vietniece R.Jansone

Mācību vizīte uz AHHAA zinātnes centru Tartu notika projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

 

 

 

 

Bērni izmēģināja dažādus sporta veidus, piemēram,  ar slēpēm nolekt no tramplīna (nebūt nav viegli saģērbties šim pasākumam), nobraukt pa kalnu nogāzi ar kalnu slēpošanas simulatoru, izmēģināt  kērlinga spēli; trenēties precizitātē biatlonā, izbraukt ar suņu pajūgu  un citus.

Profesiju diena mežā 

15.jūnijā Gulbenes novada 3.-6. klašu vasaras nometnes “Es savā vidē” skolēni devās uz Lubānas mitrāja informācijas centru, lai dienas garumā iepazītu ornitaloga, biologa, mežsaimnieka un ģeogrāfa profesijas. Dienas pasākums “Profesiju diena mežā” veltīts karjeras izglītībai. Ornitologs Kārlis Millers pastāstīja, ka šīs profesijas pārstāvji veic putnu apsekošanu, nodarbojas ar putnu ligzdu skaitīšanu un apgredzeno putnus. Šīs profesijas pārstāvjienm ir vajadzīga liela pacietība.Lai reāli bērni iepazītos ar šīs profesijas būtību ornitologs ar skolēniem devās pie ezera ar binokļiem vērot putnus.

Bioloģe-botāniķe Inita Svilāne stāsta par savu pirmo nopietno pieredzi šajā profesijā un kā viņa izvēlējās kļūt par šīs profesijas pārstāvi. Ar skolēniem viņa devās ezera krastā pētīt augus, mācot bērniem , kā veidot herbāriju, taču nometnes dalībniekiem visvairāk patika ķert kukaiņus un spāres.

Skolēniem interesants šķita arī ģeogrāfes Ilzes Saušas stāstījums, bet daudz aizrautīgāk profesiju dienas apmeklētāji ieinteresējās par mežziņa profesiju. Mežsaimnieks Kārlis Krastiņš ne tikai stāstījumā atklāja šīs profesijas noslēpumus, bet arī veda bērnus uz Teirumnīku purvu, kur dabā skolēniem tika ļauts iemēģināt roku mežsaimnieka amatā. Interesenta šķita koku mērīšana, patika ieurbjot kokā ar īpašu urbi noteikt gadu gredzenus u.c.

Skolēnu atsauksmes:

Roberts Dāvis Uzuliņš: Man visvairāk patika ornitologa profesija, kad vērojām putnus un mežsaimnieka profesija-kad viņš stāstīja un rādīja, kā var ēst skudras. Ieliekot kociņu skudru pūznī un tad nogaršojot ir skābena garša.

Alens Beļajevs: Man patika pētīt putnus un ķert spāres,klausīties mežsarga stāstu par skudrām.

Nauris Krēsliņš: Man Lubāna mitrājā patika vērot putnus, kopā ar ornitologu. Man patika, ķert spāres un staigāt pa meža takām .

Markuss Resnis: Man patika skatīties caur binokli un vērot putnus,urbjot kokā noteikt gadu gredzenus, interesanta bija dabas taka caur purvu.

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Deju festivāls ,,Latvju bērni danci veda”

Šogad latviešu deju festivāls ,,Latvju bērni danci veda” notika nelielā Latgales pilsētā Ludzā.

Sestdien, 28. maijā, Ludzas pilsētu pieskandināja 4769 dejotāju čalas no visas Latvijas. Svētku programmā piedalījās 253 kolektīvi no 32 novadiem un sešām Latvijas pilsētām, tajā skaitā arī Gulbenes vidusskolas 3.klases kolektīvs ,,Spārēni” un 4. kl. kolektīvs ,,Spārītes”.
Paldies skolotājām Lienītei Leišavniecei un Līgai Seņkānei, kuras gādāja par mūsu dejotājiem. Paldies arī Ralfa Zviedriņa vecākiem, kas īpaši rūpējās par Spārēniem! Paldies vecākiem, kuri bija mērojuši tālo ceļu, lai noskatītos svētku koncertu ,,Eža kažociņš”!

Deju skolotāja Daiga

dejas_Ludza

Piedalies, domā un saņem balvas!

„Eiropas eksāmens” ir iespēja apliecināt savas zināšanas par Eiropas Savienību, Latviju un pašiem par sevi – savām iespējām, tiesībām, pienākumiem. Pagājušajā gadā „Eiropas eksāmenā” piedalījās vairāk kā 5000 dalībnieku. Šogad aicinām arī Tevi piedalīties, būt ātram un gudram!

„Eiropas eksāmens” notiek Eiropas dienā – 9.maijā no 8:00 līdz 21:00 tiešsaistē www.esmaja.lv. Informācija un materiāli, lai labāk sagatavotos eksāmenam: www.esmaja.lv/eiropas_eksamens.

Eiropas eksāmena dalībnieki tiek dalīti 4 vecumgrupās (5.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12.klase, pieaugušie). Eksāmena izpildes maksimālais laiks ir 20 minūtes, jautājumu skaits  katrai vecumgrupai ir atšķirīgs. Pēc eksāmena nokārtošanas ikviens e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto punktu skaitu, tādejādi – pasniedzēju komisijas vietā esi tikai Tu pats.

Balvas katrā vecuma grupā saņems 10 labākie. Balvu fonds – lidojumi ar gaisa balonu, aerodium lidojumi, braucieni ar vasaras bobu.

Aicinām uzzināt sīkāk un piedalīties Eiropas eksāmenā 9.maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00 www.esmaja.lv !