Kategoriju arhīvs: Projekti

Ko skolā nestāsta?

Jūsu uzmanībai skolas radio “KO SKOLĀ NESTĀSTA” 2. raidījums.

Saite uz raidījumu: https://youtu.be/vosUuxPXO9g

Šoreiz klausieties intervijas ar skolotājiem par špikošanu, uzziniet, ko darīt, ja skolā starpbrīžos aizliegs lietot mobilos telefonus un klausieties mazo pirmklasnieku balsis, kad savā 101. dienā skolā viņi runāja par dažādām tēmām. Noteikti piedalieties aptaujā par labākajām atpūtas vietām Latvijā!   

Radio raidījumu veidoja Radio klubiņa bērni un mūsu brīvprātīgā jauniete Maria.

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, skolas projektu asistente

This image has an empty alt attribute; its file name is Erasmus-logo-1024x225.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Agenturas-logo.png

8.marts…

2 ir daudz vairāk nekā 1… Vairāk ideju, vairāk roku, vairāk iespēju darboties, iesaistīties, dzīvot priekā. Tā sakām par mūsu skolas brīvprātīgā darba projektu un tā jaunpienācēju gruzīnu puisi Kostiu, kurš braši pievienojies projekta aktīvajai jaunietei spānietei Mariai. Šoreiz stāsts par svētkiem – par skaisto 8. martu un to, kā savā skolā par to piedomājām. Maria ar Foto un žurnālistikas klubiņa bērniem sagatavoja plakātu, kur katrs klubiņa dalībnieks rakstīja par kādu savā dzīvē svarīgo sievieti. Minēja, kāpēc šī sieviete ir tik īpaša, ko patīk darīt kopā, kā arī centās uzzīmēt. Protams, gandrīz visi rakstīja par savu māmiņu.

Kostia ar mākslas entuziastiem vairākas dienas cītīgi zīmēja un gleznoja – veidoja darbiņus par godu 8. martam, ko izvietojām skolā izstādē. Daudz krāsu, daudz prieka un sajūta, ka pavasaris nāk arvien straujākiem soļiem. Pašiem lepnums par paveikto. Jau 8. marta vakarā darbiņi devās bērniem līdzi kā dāvanas kādam mīļam cilvēkam.

8. martu svinēja arī skolotāji. Kostia uz ģitāras spēlēja akordus latviešu tautas dziesmai, Maria visiem piedāvāja izkustēties un iepriecināt savu ķermeni, kā arī pašpārvaldes puiši un citi skolas vīrieši pasniedza skolas sievietēm tulpes. Arī direktors bija sagatavojis muzikālu pārsteigumu, kā arī skolotājas iepriecināja 4. klases skolēns Jurģis.

Aktivitātes notiek. Ir idejas un strauji aug aktivitāšu dalībnieku skaits, jo ir taču tik interesanti un jauki darboties kopā. Meklējam skolā plašākas telpas un iespēju iesaistīt vēl vairāk darboties gribētāju. Radām prieku!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Portugāļu jaunietis Ricardo mūsu skolā

Tieši Valetīndienā portugāļu brīvprātīgais jaunietis Ricardo rīkoja sava projekta noslēguma pasākumu mūsu skolā. Lai gan Ricardo nav mūsu projekta jaunietis, viņš pie mums skolā jutās labi un nāca ar lielu prieku. Ricardo vairāku mēnešu garumā palīdzēja skolotājai Vitai mūzikas stundās, stāstīja par dažādiem mūzikas stiliem dažāda vecuma sākumskolēniem, iepazīstināja bērnus ar ģitāru un ļāva izprast, kā rodas skaņa. Ar Ricardo palīdzību darbību uzsāka mūsu skolas Radio pulciņš un Ricardo pats vadīja Mūzikas klubiņu bērniem.

Viņa projekta noslēguma pasākums bija “Citāda mūzikas stunda 1.-4. klašu bērniem”. Mūzikas klubiņa bērni visus iesaistīja spēcīgā dziesmas “We will rock you” ritmā. Ricardo izpildīja dziesmas kopā ar skolotāju Vitu, un viņa draugs Krists, saspēlējoties ar Ricardo, iepazīstināja bērnus ar beatbox. Bērni Ricardo mācīja dziesmu “6 mazi bundzinieki”, ko rādīja arī ar kustībām. Kā pateicību no Ricardo saņēmām Valentīndienas šokolādes un apskāvienus.

Ricardo teica lielu paldies par iespēju mūsu skolā radoši izpausties. Skolotājas Vitas atbalstīts, viņš šeit pirmo reizi kāpa uz skatuves – spēlēja ģitāru un dziedāja. Paldies arī skolotājai Dacei un citiem, kas Ricardo iesaistīja un ar prieku sadarbojās. Paldies bērniem par iesaistīšanos Ricardo aktivitātēs!

Skolas projektu asistente

Elīna Nagle

Projekts “WasteArt”

Gulbenes sākumskola pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies projektā “WasteArt”, un 2018./2019. un2019./2020. mācību gadā, skolotājiem un audzēkņiem cieši sadarbojoties, veiks atkritumu auditu – izmantojot nozares eksperta izstrādātu metodiku,uzskaitīs un novērtēs skolā/bērnudārzā radītos sadzīves atkritumus, izvirzīs turpmākās rīcības atkritumu daudzuma samazināšanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, kā arī šīs rīcības īstenos.

Atkritumu audita aktivitātes notiks 15 Vidzemes plānošanas reģiona izglītības iestādēs – 5 pirmsskolās un 10 skolās no Alūksnes (Alūksnes PII “Sprīdītis”, Ziemeru pamatskola), Cēsu (Cēsu 3. PII, Rāmuļu pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola), Gulbenes (Gulbenes sākumskola, Galgauskas pamatskola), Madonas (Madonas pilsētas vidusskola, Vestienas pamatskola), Pārgaujas (Stalbes vidusskola, Straupes pamatskola) un Valkas (Valkas pilsētas PII “Pasaciņa”) novada, kā arī Valmieras pilsētas (Valmieras pilsētas 5. PII “Vālodzīte” un tās struktūrvienība “Krācītes”, ZAĻĀ SKOLA).

Projekta “WasteArt” (“Otrreizējaatkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”) mērķis ir armākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību pievērst uzmanību pieaugošāatkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību, jo īpaši bērnus unjauniešus. Projektu finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbībasprogramma un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalāsVidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumuapsaimniekotājs ZAAO.

Saiti uz plašāku informāciju par projektu: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/info/