Projekta “Radām prieku!” pieredzes stāsts

Gribas teikt kā tautas pasakā… Reiz bija kupla Gulbenes sākumskolas saime, kura jau bija veiksmīgi īstenojusi 2 Brīvprātīgā darba projektus (katrā no tiem uzņēma vienlaicīgi vienu jaunieti). Viņi ļoti sapņoja par tādu projektu, kura laikā būtu iespēja būt kopā ar 2 jauniešiem. Kāpēc gan? Tad beidzot visi varētu iesaistīties sev vēlamajās jauniešu piedāvātajās aktivitātēs. Un notika tas, kas brīnumpasakās parasti arī notiek – skola guva iespēju vienlaicīgi projektā uzņemt 2 jaunietes: spānieti un vācieti. Meitenes ieradās un kopā ar skolas saimi 2018. gada 3. septembrī uzsāka skolas gaitas.

Projekta “Radām prieku!” mērķis bija ļaut ārzemju jauniešiem izmantot esošās zināšanas un iegūt jaunu pieredzi, kā arī dot iespēju skolas saimei un apkārtējai sabiedrībai vairāk izpausties, radoši darbojoties. Bijām sapņojuši par mākslas un mūzikas nodarbībām, kā arī dažāda veida atbalstu skolotājiem.

Arī pasakās varonim jāpārvar dažādi šķēršļi ceļā uz balvu. Mūsu pasakā notika tieši tāpat – kolektīvam nācās pārvarēt šādas tādas grūtības. Jauniete ar invaliditāti ģimenes apstākļu dēļ projektu pameta jau pēc 2 mēnešiem; tas mūs apbēdināja. Taču mums bija iespēja viņas vietā paņemt citu jaunieti. Tā mūsu saimei pievienojās Kostia no Gruzijas.

Mēdz teikt, ka nejaušību nav. Mēs piekrītam.

Vācu jauniete pie mums pavadītajos 2 mēnešos paspēja gan piedzīvot savu pirmo dzīvošanu starpkultūru vidē, gan noorganizēt mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcas, gan atbalstīt mūzikas skolotāju stundu darbā un kopīgi veidot stundas, gan arī pirmo reizi publiski spēlēt uz klavierēm skaņdarbus lielai auditorijai. Ai, kā gan mēs viņu vēlējāmies paturēt savā saimē! Tagad, projektu beidzot, saņēmām no jaunietes ziņu, ka viņa vēlas studēt speciālo pedagoģiju – atbalstīt bērnus ar invaliditāti vai mācīšanās traucējumiem. Jauniete teic, ka uz šādu nākotnes profesijas izvēli viņu pamudinājis šis mūsus skolā pavadītais laiks. Viņa sapratusi, ka vēlas strādāt ar bērniem līdzīgā veidā, kā to darām mēs.

Projektā jau no pirmās dienas darbojās jauniete, kas pēc izglītības ir žurnāliste. Jaunietes enerģija un uzņēmība ļāva mums izbaudīt raibu darbošanos. Viņas piedāvājums bija radio pulciņš, foto un žurnālistikas pulciņš, moderno deju pulciņš (viņa pati veidoja horeogrāfiju dejām!), dažādas citas tematiskas aktivitātes dažādām paaudzēm, spēles un radošās darbnīcas. Maria mūs iepina krāsainu balonu locīšanas priekos, skolas koncertos priecēja ar savu moderno deju grupu, bieži piedāvāja dejošanas aktivitātes, mācīja spāņu un angļu valodas, kā arī jautri dzīvojās ar bērniem. Protams, viņa mūs arī iepazīstināja ar savu zemi un ēdieniem.

Gruzīns Kostia projektā piedzīvoja savu pirmo uzturēšanos ārzemēs. Kostia ir mākslinieks un cilvēks, kas pašmācības ceļā apguvis ģitārspēli. Viņš to visu bija gatavs mācīt un rādīt mums, un skolēni tam bija ļoti atvērti. Regulārās mākslas klubiņa aktivitātes ar gleznošanu (ar visām izstādēm!!!) ļāva daudziem bērniem atvērties tieši ar māksliniecisko izpausmju palīdzību. Kostia arī palīdzēja mums skolas vidi padarīt krāsaināku. Saprojektēt un precīzi izdomāt – tā bija viņa darba būtība skolas vides pilnveidē. Kad Kostia pats bija iejuties, viņš sāka vadīt ģitārspēles nodarbības skolas bērniem, par ko pašam bija liels prieks.

Jaunieši sadarbojās un kopīgi veidoja aktivitātes ar skolas skolēnu pašpārvaldi – sestklasniekiem. Visiem tas bija liels izaicinājums un brīnišķīga pieredze. Tika gan daudz strādāts pie pasākumu sagatavošanas un norises, gan arī paši piedalījās interesantās, saliedējošās aktivitātēs.

Jaunieši projekta laikā apguva latviešu sarunvalodu neformālās valodas nodarbībās. Tas ļāva spāņu meitenei Mariai iemācīties labi runāt un kopā ar Eiropas Kustību Latvijā doties uz vairākām Latvijas skolām stāstīt par savu pieredzi. Jauniete ļoti ieinteresējās par latviešu tradīcijām un aktīvi iesaistījās vietējā vidējās paaudzes tautas deju kolektīvā “Ratiņš”, kurā dejoja arī vēl citi novada brīvprātīgie jaunieši.

Jaunieši sadarbojās arī ar vietējo senioru organizāciju, iesaistot viņus aktivitātēs un darbojoties kopā. Vārdu sakot, projektā ļāvām vaļu jauniešu idejām, un tas padarīja skolas ikdienu ļoti krāsainu.

Tā nu mūsu skola iepriekšējā mācību gada laikā un vēl vasaras mēnešos piedzīvoja brīnišķīgas aktivitātes, uzņemot 3 brīvprātīgos. Esam priecīgi, pateicīgi un gandarīti par šādu jauniešu darbu projektā un šādu pienesumu skolai. Visa mācību gada garumā esam radījuši vairāk prieka nekā parasti. Tas mudina turpināt, jo pie labā pierod ātri.

Par projektu atgādina nemitīgie skolas bērnu jautājumi – kur tad ir palikuši brīvprātīgie?, kā arī jauniešu veidoti video un foto siena skolā.

Šī pasaka izdzīvota. Laimīgās beigas jau piedzīvotas un pārdzīvotas (jo – ak, cik grūtas ir atvadas, asaru un skumju pilnas!). Esam gatavi Brīvprātīgā darba projektā šķirt nākamo lappusi – varbūt tur mūs gaidīs atkal jauna pasaka, varbūt stāsts ar raibiem notikumiem. Bet.. jebkurā gadījumā arī tur galvenie varoņi būs Brīvprātīgie jaunieši, bet mēs – skolas saime – otrā plāna varoņi, bez kuriem jau nu arī nevar iztikt.

Gulbenes sākumskolas saime

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Ar aizrautīgu domu uz izrāvienu!

Ar saulainu laiku, ar smiekliem, jautrību un pozitīvu atmosfēru saistās 19. un 20. augustā piedzīvotais “Silmačos”. Tur bija devušies Gulbenes sākumskolas un ģimnāzijas skolotāji, lai saliedētos, tuvāk iepazītos un rastu atbildes uz jautājumu: “Kā tad turpmāk strādāsim?” Vadības komanda savstarpējas diskusijās atrada atslēgas vārdus nākamajām mācību gadam – “AIZRAUTĪBA”, “DOMA”, “IZRĀVIENS”. Katrs skolotājs tika aicināts ieraudzīt sevī potenciālu, lai visa skolas komanda varētu strādāt motivēti “Ar aizrautīgu domu uz izrāvienu!” Spēlējot saliedēšanās spēles, mācījāmies būt uzmanīgi viens pret otru, sniegt atbalstu un to saņemt, strādāt komandā. Iegūto pieredzi skolotāji varēs izmantot ikdienas darbā. Neaizmirsām arī pašu galveno darba procesu skolā – mācību stundu. Klausoties pieredzes stāstu par interesantu stundu modelēšanu, katram bija iespēja rast jaunu iedvesmu darbam un apņēmību ieceres realizēt jaunajā 2019./2020. mācību gadā. Lai mums izdodas! Sakām paldies lektorēm – Lienei, Ievai, Laurai!  Paldies jaukajai “Silmaču” saimei un šai brīnišķīgajai vietai Launkalnē!

Skolotāja Maija

Skolēnu radīta mācību vide

Gulbenes sākumskola kopš mācību gada sākuma īsteno projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes”. Tā ietvaros 3 skolotājas piedalījās strukturētos kursos ārzemēs, par ko jau iepriekš rakstījām. Skolotāju iegūtās zināšanas un atvestās idejas tika apkopotas un pielāgotas mūsu videi un mācīšanās vajadzībām. Tā kā projekts paredz praktisku ideju iedzīvināšanu skolas telpās un pagalmā, vērienīgo projektu ķērās īstenot visa lielā skolas saime. Maija pēdējā nedēļā skolā noritēja aktīvs projektu darbs, jo katra klase īstenoja vienu vai vairākus mazos projektiņus, tā atdzīvinot skolas vidi, paši veidojot mācību materiālus, kas ne tikai aizpildīs skolas gaiteņus un apkārtējo vidi, bet arī ļaus pašiem tiešā un netiešā veidā mācīties.

Bērnus un skolotājus ļoti priecēja lielā krāsu daudzveidība, ko varam ienest skolā caur dažādām spēlēm un pašu veidotiem metodiskajiem materiāliem un mācīšanās “stūrīšiem”. Materiālu izveidei nebija nolikti stingri rāmji, tāpēc klases savu mazo projektiņu procesā drīkstēja arī radoši izpausties un bērni varēja īstenot kādu savu ideju – ielikt daļu sevis.

Kas tad ir tapis? Ir izveidotas norādes uz dažādām pasaules vietām, sekosim līdzi dažādiem pasaules laikiem, būsim tikuši pie pašu skolēnu izveidotiem “gudrajiem spilveniem”, kas būs samīļojami kādā no mācību “stūrīšiem”, kā arī ļaus ar vienu acs kaktiņu apskatīt kādu sen aizmirstu formulu, latviešu gramatikas likumu vai, piemēram, atcerēties krievu valodas alfabētu u.c. Ir tapušas kukaiņu mājas un uzlabota iepriekš veidotā sajūtu taka, kas ļaus ne tikai pētīt un sajust dažādus materiālus, bet arī mācīties par tiem.

Dažas idejas pašu spēkiem nebija paveicamas, tāpēc tās uzticējām skolas tehniskajiem darbiniekiem un skolotājiem. Tādā veidā esam tikuši pie klavieru taustiņiem uz kāpnēm un gaitenī, kas gan neskan, bet ļaus interaktīvā veidā apgūt notis, un daudz kā cita.

Par daudzām lietām jau tagad varam teikt, ka pie mums ir tāpat kā projekta partnerskolā privātskolā Grieķijā, kur 2 mūsu skolotājas piedalījās kursos un tika izpētīta vide un mācību stundu norise. Par daudz ko lepojamies, ka tās ir mūsu skolēnu idejas un to izpilde. Jā, nu pie mums mācības noritēs arī ārpus klases, kā daudzviet Eiropas skolās. Protams, gūsim daudz lielāku motivāciju mācībām, strādājot tieši ar pašu bērnu veidotajiem materiāliem un mācību līdzekļiem, kā arī mācoties caur spēlēm.

Tiesa gan darāmā vēl daudz. Viss ir procesā, bet pašiem liels prieks un gandarījums par jau šobrīd redzamajiem rezultātiem. Skolēni zina, ka  vasarā viss viņu radītais skolā atradīs savu vietu, tāpēc ar lielāku interesi gaidīs jauno mācību gadu, kad būsim nu jau Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sastāvā.

Augusta beigās sākumskolas un ģimnāzijas skolotāji piedalīsies sākumskolas skolotāju – ārzemju mobilitāšu dalībnieku – veidotos kursos, kur apgūs jaunas projekta mobilitātēs gūtas darba metodes. Plānojam, ka paši pieliks arī savu artavu – iesakot metodes, ar kādām darboties katrā mācību “stūrītī” un mācību priekšmetus, kuros tās var pielietot.

Kopībā ir spēks! Liels paldies visiem, kas atbalstīja un darbojās! Paldies Maikla Meļņa un Amandas Cirpones ģimenēm par ziedotajiem materiāliem! Īpašs paldies skolotājai Rutai Jansonei ar ģimeni par ziedotajiem materiāliem un lielo atbalstu projekta gaitā!

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

                Elīna Nagle – Gulbenes sākumskolas projektu asistente